Telam

Prensa
Otro verde, otro azul // Mijal Guinguis - Pequeñas Eternidades (2015)
  1. Otro verde, otro azul // Mijal Guinguis - Pequeñas Eternidades (2015)
  2. Raíz // Mijal Guinguis - Pequeñas Eternidades (2015)
  3. Pequeñas Eternidades // Mijal Guinguis - Pequeñas Eternidades (2015)
  4. Metamorfosis // Mijal Guinguis - Pequeñas Eternidades (2015)
  5. Sabe la lluvia // Mijal Guinguis - Pequeñas Eternidades (2015)
  6. Vacío // Mijal Guinguis - Pequeñas Eternidades (2015)
  7. Beso tu nombre // Mijal Guinguis - Pequeñas Eternidades (2015)